ร่วมงาน "วัน เวลา แห่งความทรงจำ" และร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ศ. ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา

วันที่ 14 ก.ย. 65 เวลา 13.00-14.00 น. รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม และ รศ.นพ.สัมมน โฉมฉาย รวมด้วยบุคลากรของภาควิชา เข้าร่วมในงาน "วัน เวลา แห่งความทรงจำ" และร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ศ. ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ณ หอประชุมราชแพทยาลัย