ประชาสัมพันธ์!!! เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ต.ค. 2565

ขอประชาสัมพันธ์ !!!

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับสมัครแพทย์ผู้สนใจศึกษาต่อหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา จำนวน 2 ตำแหน่ง
ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ตุลาคม 2565

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ ที่โทรศัพท์ 02 414 0779 หรือ 081 889 7886
หรือ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
https://www.facebook.com/Sipv.Siriraj/photos/a.209604614031069/616677643323762/