ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วินัย รัตนสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ อัสสันตชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงมยุรี หอมสนิท และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร  ร่วมด้วยบุคลากรของภาควิชา เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 

โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ อัสสันตชัย รองคณบดี คนที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 จากนั้นเป็นการถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา โดยมี ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนประชาชน พร้อมใจมาร่วมพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการต่อคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก