โครงการอบรมผู้ดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม และวันอัลไซเมอร์โลก ประจำปี 2565 (Alzheimer's Day)

โครงการอบรมผู้ดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม และวันอัลไซเมอร์โลก ประจำปี 2565 (Alzheimer's Day)

คลินิกผู้สูงอายุ สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมและการพึ่งพา ซึ่งผู้ดูแลจำเป็นต้องมีความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้เป็นอย่างดี

จึงได้จัดโครงการอบรมผู้ดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม และวันอัลไซเมอร์โลก ประจำปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์ โดยการสตรีมผ่าน Facebook ถ่ายทอดสดในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

 

คลิกเพื่อแสดงภาพกิจกรรม