โครงการกระตุ้นทักษะการรู้คิด ส่งเสริมสุขภาพจิต สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีความจำลดลงเล็กน้อย ครั้งที่ 8 (22 มิ.ย. 2565)

กิจกรรมวันนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 13:30 - 15:30 น.

ขอให้ทุกท่านเตรียมความพร้อม  ทานอาหารเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อย

📝กิจกรรมครั้งนี้รบกวนทุกท่านเตรียม ดินสอกระดาษสำหรับทำกิจกรรมด้วยนะคะ
พร้อมกับการฝึกกระตุ้นทักษะการรู้คิดให้สมองแข็งแรงกันนะคะ

📌ทางแอดมินขอความร่วมมือให้ทุกท่าน  เปิดกล้องเพื่อทำกิจกรรมได้อย่างเต็มที่นะคะ 

Join Zoom Meeting
https://siriraj-mahidol-ac-th.zoom.us/j/9424199319