โครงการกระตุ้นทักษะการรู้คิด ส่งเสริมสุขภาพจิต สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีความจำลดลงเล็กน้อย ครั้งที่ 7 (25 พ.ค. 2565)

สวัสดีค่ะผู้เข้าร่วมโครงการกระตุ้นทักษะการรู้คิดทุกท่าน 
กิจกรรมวันนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 13:30 - 15:30 น.
(coffee)ขอให้ทุกท่านเตรียมความพร้อม  ทานอาหารเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อย 
พร้อมกับการฝึกกระตุ้นทักษะการรู้คิดให้สมองแข็งแรงกันนะคะ

📌ทางแอดมินขอความร่วมมือให้ทุกท่าน  เปิดกล้องเพื่อทำกิจกรรมได้อย่างเต็มที่นะคะ

Join Zoom Meeting
https://siriraj-mahidol-ac-th.zoom.us/j/9424199319
*** เมื่อถึงเวลา 13: 25 จะมีเจ้าหน้าที่กดยอมรับเข้าร่วมค่ะ ***