กิจกรรมวิชาการ ACADEMIC HALF DAY IN PREVENTIVE MEDICINE (25 พ.ค. 2565)

ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมวิชาการ📢 
Academic Half day in Preventive Medicine 
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น.
📍แพทย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับ CME=3 credit

หัวข้อที่น่าสนใจ
Journal Club : "Green tea consumption and risk of depressive symptoms: Results from the TCLSIH Cohort Study"🍵🌿
โดย : นพ.ธีรรัช วิโรจน์สกุลชัย
Topic Review : “Health Care in Prisons”⛓
โดย : นพ.ศุภกร จันทร์แสงเพ็ชร์

รูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom💻
Join Zoom Meeting
https://siriraj-mahidol-ac-th.zoom.us/j/97346836652
Meeting ID : 973 4683 6652
Passcode : 640102