ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ. ประเสริฐ อัสสันตชัย ที่ได้รับรางวัล นักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่นระดับชาติ สาขาเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ อัสสันตชัย ที่ได้รับรางวัล "นักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่น แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก" ประจำปี 2564 จากสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และกรมควบคุมโรค ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2564 วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี