โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี, โปรแกรมตรวจขอใบรับรองแพทย์ ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ (สมัครงาน สมัครเรียน สมัครสอบ และทำใบขับขี่)

การตรวจสุขภาพสำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการตรวจแก่ผู้ที่ยังไม่มีอาการผิดปกติใดๆ หรืออาจะมีความผิดปกติเพียงเล็กน้อยที่ไม่ชัดเจน การตรวจสุขภาพนี้เป็นเพียงการค้นหาโรคที่อาจแฝงอยู่โดยยังไม่ปรากฎอาการผิดปกติ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคอ้วน ไขมันในเลือดสูง เป็นต้น

การตรวจสุขภาพ ช่วยให้สามารถตรวจพบโรคเหล่านี้ในระยะเริ่มต้น เป็นประโยชน์ในการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกของโรค ทำให้ได้ผลในการรักษาที่ดี ลดความรุนแรง ภาวะแทรกซ้อน หรือความพิการต่างๆ ที่อาจเกิดจากโรคบางโรคได้ อย่างไรก็ตาม การตรวจสุขภาพ มิได้ เป็นการรับประกันว่าท่านจะปลอดจากโรคดังกล่าวข้างต้น หากแต่จะช่วยให้ตรวจพบโรคระยะเริ่มแรกได้เท่านั้น การดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ในปริมาณที่เหมาะสม การออกกำลังกาย ยังคงเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ การสังเกตุอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับตัวท่านและการปรึกษาแพทย์เมื่อมีภาวะผิดปกติดังกล่าว ก็เป็นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะช่วยตรวจหาโรคที่ท่านอาจเป็นเพิ่มเติมได้

 

การให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี และตรวจขอใบรับรองแพทย์ (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ) สมัครงาน/สมัครเรียน/สมัครสอบ และทำใบขับขี่

บริการตรวจสุขภาพประจำปี และตรวจขอใบรับรองแพทย์ (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ) สมัครงาน/สมัครเรียน/สมัครสอบ และทำใบขับขี่ สำหรับประชาชนบุคคลทั่วไป ตรวจสุขภาพประจำปีที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ที่มีสุขภาพดี ผู้ที่มีความเจ็บป่วยต้องการตรวจหาโรคเพื่อรักษา ไม่ควร ใช้โปรแกรม บริการการตรวจสุขภาพ 

 

 

คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับสุภาพสตรี

  • ไม่ควรตรวจปัสสาวะในช่วงมีประจำเดือน ก่อนและหลังหมดประจำเดือนใหม่ๆ เนื่องจากอาจมีเม็ดเลือดแดงปนในปัสสาวะทำให้แปลผลการตรวจไม่ได้
  • หากต้องการตรวจแมมโมแกรม ไม่ควรตรวจช่วงกำลังมีประจำเดือนเนื่องจากเต้านมอาจคัดตึง
  • หากสงสัยหรือกำลังตั้งครรภ์ ต้องแจ้งก่อนรับบริการเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจเอกซเรย์
  • สุภาพสตรีที่ต้องการตรวจภายใน ควรสวมใส่กระโปรงและควรตรวจก่อนหรือหลังการมีประจำเดือน 7 วัน