กิจกรรมวิชาการ ACADEMIC HALF DAY IN PREVENTIVE MEDICINE (29 ธ.ค. 2564)

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม จัดกิจกรรมวิชาการ Academic Half day in Preventive Medicine ในพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น.

หัวข้อที่น่าสนใจ

Lecture : " Update on HIV treatment guidelines " โดย อ.พญ.ภัทรจิต ภัทโรดม

Journal Club: "Empagliflozin in Heart Failure with a Preserved Ejection Fraction" โดย นพ.ธีรธัช วิโรจน์สกุลชัย