ยินดีต้อนรับ Professor John Beard, Director of Departure of Aging, WHO สำหรับการเข้าเยี่ยมชมคลินิกและภาควิชาฯ

ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม นำโดย ศ.นพ. ประเสริฐ อัสสันตชัย และ อ.นพ. หฤษฎ์ ปัณณะรัส ได้ให้การต้อน Professor John Beard, Director of Departure of Aging, WHO สำหรับการเข้าเยี่ยมชมคลินิกและภาควิชาฯ เพื่อเป็นรากฐานการเป็น W H O Collaborating  Center On Aging