ศึกษาดูงานศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (GJ) จ.นครปฐม

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย ประสานขอความร่วมมือกับคณะทันตแพทย์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก  โดยส่งทีมงานคลินิกเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ เพื่อเข้าศึกษาดูงาน โดยมี รศ.นพ. ธีระ กลลดาเรืองไกร (ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก) ให้การต้อนรับและพาชมห้องพักผู้ป่วย