กิจกรรมวิชาการ ACADEMIC HALF DAY IN PREVENTIVE MEDICINE (1 ธ.ค. 2564)

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม จัดกิจกรรมวิชาการ Academic Half day in Preventive Medicine ในพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น. 

หัวข้อที่น่าสนใจ

Journal Club: " Secondary Antibiotic Prophylaxis for Latent Rheumatic Heart Disease " 

Lecture :" Diving disorder and  marine envenomation "

 

Join Zoom Meeting
https://siriraj-mahidol-ac-th.zoom.us/j/97346836652?pwd=VDRHZzE2NUh5cWVYM0pkU2YzVjAzUT09

Meeting ID: 973 4683 6652
Passcode: 640102