กิจกรรมวิชาการ ACADEMIC HALF DAY IN PREVENTIVE MEDICINE (24 พ.ย. 2564)

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม จัดกิจกรรมวิชาการ สำหรับผู้สนใจ
"เวชศาสตร์ป้องกันคลินิก ศิริราช" ในพุธที่ 24 พ.ย. 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น. 

 

โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้

🩺Topic review: “ Screening for cardiovascular disease and risk factors “

🦠Lecture : “HIV prevention all about PrEP ( Pills that prevent HIV !!!) “