ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก ประจำปี 2565 จำนวน 2 ตำแหน่ง

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน 
สาขาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก
ประจำปี 2565 จำนวน 2 ตำแหน่ง

ระยะเวลาการรับสมัคร วันที่ 5 ตุลาคม 2564 – 31 ตุลาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
ประกาศผ่านทาง Website/Facebook ของภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม และส่ง E-mail ถึงผู้ผ่านการคัดเลือก

คลิกอ่านรายละเอียดหลักสูตร