12 เคล็ดลับสุขภาพดีแบบคนญี่ปุ่น จริงหรือ?

12 เคล็ดลับสุขภาพดีแบบคนญี่ปุ่น จริงหรือ?

บนสังคมออนไลน์มีการแชร์ 12 เคล็ดลับอายุยืนแบบคนญี่ปุ่น
เรื่องนี้จริงหรือไม่ ติดตามกับ คุณพีรพล อนุตรโสตถิ์ จากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์
โดยสอบถามข้อเท็จจริงกับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีรศักดิ์ เมืองไพศาล

https://www.youtube.com/watch?v=UQ5wLjrXgPQ

ที่มา รายการ “ชัวร์ก่อน​แชร์” ออกอากาศทางข่าวค่ำ ช่อง 9 MCOT HD 30
เผยแพร่ วันที่ 24 มีนาคม 2564