งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (2563)

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  ประจำปี 2563