ทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (2563)

วันที่ 1 มกราคม 2563 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2563