ทำบุญตักบาตร วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ (2560)

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์