รางวัลโครงการติดดาว (2555) (Quality Fair 2556)

รางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2555
งานมหกรรมคุณภาพ 2556 (Quality Fair 2013)
วันที 22-23 สิงหาคม 2556

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้จัดงานมหกรรมคุณภาพ Quality Fair ประจำปี 2556 ในหัวข้อ "Creating Safety, Quality and Learning Culture for High Reliability Organization (HRO) : สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย คุณภาพ และการเรียนรู้ สู่องค์กรน่าไว้วางใจ" ระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 และโถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ได้รับรางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2555 ได้แก่ รางวัล หน่วยงานดีเด่น โดย คลินิกโรคติดเชื้อและภูมิคุ้มกันบกพร่อง (OPD447)