ข่าวสาร

การบรรยายพิเศษ "Medical Conference" หัวข้อ "กัญชา" (22 มิ.ย. 2565)

อ่านต่อ

โครงการกระตุ้นทักษะการรู้คิด ส่งเสริมสุขภาพจิต สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีความจำลดลงเล็กน้อย ครั้งที่ 8 (22 มิ.ย. 2565)

อ่านต่อ

กิจกรรมวิชาการ ACADEMIC HALF DAY IN PREVENTIVE MEDICINE (22 มิ.ย. 2565)

อ่านต่อ

โครงการกระตุ้นทักษะการรู้คิด ส่งเสริมสุขภาพจิต สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีความจำลดลงเล็กน้อย ครั้งที่ 7 (25 พ.ค. 2565)

อ่านต่อ

กิจกรรมวิชาการ ACADEMIC HALF DAY IN PREVENTIVE MEDICINE (25 พ.ค. 2565)

อ่านต่อ

โครงการกระตุ้นทักษะการรู้คิด ส่งเสริมสุขภาพจิต สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีความจำลดลงเล็กน้อย ครั้งที่ 6 (18 พ.ค. 2565)

อ่านต่อ

หนังสือ "สุขภาพดีสมใจในวัยสูงอายุ"

อ่านต่อ

หนังสือ "การป้องกัน การประเมินและการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม"

อ่านต่อ

ศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล (Prof.Weerasak Muangpaisan)

อ่านต่อ

หนังสือ "ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและการป้องกัน"

อ่านต่อ