ข่าวสาร

สัมมนา เรื่องพัฒนาการเรียนการสอน (2552)

อ่านต่อ

มุทิตาจิต ศ.เกียรติคุณ นพ.มุกดา ตฤษณานนท์ ครบรอบ 84 ปี (2552)

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านคลินิก (2551)

อ่านต่อ

สัมมนา เรื่องการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตฯ (2551)

อ่านต่อ

สัมมนา เรื่องแผนกลยุทธ์ของภาควิชาฯ ใน 5 ปี ข้างหน้า (2550)

อ่านต่อ

รางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2549 (Quality Fair 2550)

อ่านต่อ

ลงพื้นที่หาสาเหตุ เรื่องพิษหน่อไม้ปี๊บ จ.น่าน (2549)

อ่านต่อ

งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (2548)

อ่านต่อ

งานเกษียณอายุราชการ คุณยิ่งรัก วงศ์อนุการ, คุณระเบียบ (2548)

อ่านต่อ

งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (2546)

อ่านต่อ