ข่าวสาร

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันเกิดหัวหน้าภาควิชา

อ่านต่อ

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565

อ่านต่อ

ร่วมการฝึกซ้อมอพยบหนีไฟ สำหรับอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ. ประเสริฐ อัสสันตชัย ที่ได้รับรางวัล นักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่นระดับชาติ สาขาเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก ประจำปี 2564

อ่านต่อ

ทำเนียบแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อ่านต่อ

มอบสวัสดิการและความช่วยเหลือให้กับบุคลากรที่ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากประสบภัยอุทกภัย (น้ำท่วม)

อ่านต่อ

Doctor Tips : จริงหรือไม่? การออกกำลังกาย ทำให้หลับสบาย

อ่านต่อ

ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด ประจำปี 2565

อ่านต่อ

ร่วมงานศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีที่ 6 "ในหลวงผู้ทรงสถิตในดวงใจ"

อ่านต่อ

ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อ่านต่อ