ข่าวสาร

Mahidol University Young Alumni Awards 2023

อ่านต่อ

สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ภายใต้แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดสมาพันธ์ฯ จังหวัดระยอง

อ่านต่อ

สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม จัดกิจกรรมชุมชนเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

อ่านต่อ

พิธีทำบุญภาควิชาฯ เนื่องในโอกาสย้ายสำนักงานฯ มายังอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ชั้น 25

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคลินิก (SICRES)

อ่านต่อ

12 เคล็ดลับสุขภาพดีแบบคนญี่ปุ่น จริงหรือ?

อ่านต่อ

ทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (2566)

อ่านต่อ

การฝึกซ้อมอพยบหนีไฟ สำหรับห้องตรวจ 499 ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4

อ่านต่อ

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการแพทย์ หน่วยที่ 3 (สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี)

อ่านต่อ

กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค หัวข้อ "เสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงด้วยวัคซีนป้องกันโรค"

อ่านต่อ