ข่าวสาร

การฝึกซ้อมอพยบหนีไฟ สำหรับห้องตรวจ 499 ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4

อ่านต่อ

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการแพทย์ หน่วยที่ 3 (สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี)

อ่านต่อ

กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค หัวข้อ "เสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงด้วยวัคซีนป้องกันโรค"

อ่านต่อ

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันเกิดหัวหน้าภาควิชา

อ่านต่อ

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565

อ่านต่อ

ร่วมการฝึกซ้อมอพยบหนีไฟ สำหรับอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ. ประเสริฐ อัสสันตชัย ที่ได้รับรางวัล นักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่นระดับชาติ สาขาเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก ประจำปี 2564

อ่านต่อ

ทำเนียบแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อ่านต่อ

มอบสวัสดิการและความช่วยเหลือให้กับบุคลากรที่ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากประสบภัยอุทกภัย (น้ำท่วม)

อ่านต่อ

Doctor Tips : จริงหรือไม่? การออกกำลังกาย ทำให้หลับสบาย

อ่านต่อ