ข่าวสาร

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก ประจำปี 2565 จำนวน 2 ตำแหน่ง

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา ประจำปี 2565 จำนวน 2 ตำแหน่ง

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ. ประเสริฐ อัสสันตชัย ที่ได้รับรางวัล นักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่นระดับชาติ สาขาเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก ประจำปี 2564

อ่านต่อ

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 1 ตำแหน่ง อนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา ประจำปี 2564

อ่านต่อ

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน 2 ตำแหน่ง สาขาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก ประจำปี 2564

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมการเยี่ยมเสริมพลังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุตามแนวทาง ICOPE ของอำเภอท่าวุ้ง

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณปิติพร สิริทิพากร ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น (ด้านการวิจัย) ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ประจำปี 2564

อ่านต่อ

ยินดีต้อนรับ Professor John Beard, Director of Departure of Aging, WHO สำหรับการเข้าเยี่ยมชมคลินิกและภาควิชาฯ

อ่านต่อ

เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2564

อ่านต่อ

ศึกษาดูงานศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (GJ) จ.นครปฐม

อ่านต่อ