ข่าวสาร

ประชุมวิชาการวันเอดส์โลก (World AIDS’ Day 2014) (2557)

อ่านต่อ

โครงการเสริมสุขภาพต้านโรคภัย เสริมดวงใจด้วยรัก (2557)

อ่านต่อ

สัมมนา เรื่องการจัดการสอนตามยุทธศาสตร์ ปี 2557-2561 (2557)

อ่านต่อ

โครงการคัดกรองโรคติดเชื้อที่ป้องกันได้ในโรงงานอุตสาหกรรม (2557)

อ่านต่อ

โครงการด้วยรักและห่วงใย ป้องกันภัยจากเอดส์ ให้แก่กลุ่มผู้ขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ตลาดบางขุนศรี (2557)

อ่านต่อ

รางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2556 (Quality Fair 2557)

อ่านต่อ

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านคลินิก ประจำปี 2556 (2557)

อ่านต่อ

รดน้ำขอพรวันสงกรานต์ (2557)

อ่านต่อ

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย (2557)

อ่านต่อ

สัมมนา เรื่องพัฒนาคุณภาพงานบริการอย่างสร้างสรรค์และสร้างสุข (2557)

อ่านต่อ