ข่าวสาร

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี, โปรแกรมตรวจขอใบรับรองแพทย์ ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ (สมัครงาน สมัครเรียน สมัครสอบ และทำใบขับขี่)

อ่านต่อ

วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทางปฏิบัติเมื่อบุคลากรทางการแพทย์สัมผัสเลือดหรือสิ่งคัดหลั่งของผู้ป่วยขณะปฏิบัติงาน

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัคร เข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด (หลักสูตรภาคพิเศษ)

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์!!! เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ต.ค. 2565

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์!!! เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ต.ค. 2565

อ่านต่อ

งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (2556)

อ่านต่อ

ทำบุญตักบาตร วันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 (2555)

อ่านต่อ

ประชุมวิชาการวันเอดส์โลก (World AIDS’ Day 2012) (2555)

อ่านต่อ

สัมมนา เรื่องการจัดทำแผนกลยุทธ์ภาควิชาฯ ใน 5 ปีข้างหน้า และการปรับการสอนตามเกณฑ์แพทยสภาใหม่ (2555)

อ่านต่อ

อบรม เรื่องอาหารและกิจกรรมเพื่อชะลอสมองเสื่อม (2555)

อ่านต่อ