ข่าวสาร

การให้บริการฉีดวัคซีน

อ่านต่อ

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี, โปรแกรมตรวจขอใบรับรองแพทย์ ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ (สมัครงาน สมัครเรียน สมัครสอบ และทำใบขับขี่)

อ่านต่อ

วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทางปฏิบัติเมื่อบุคลากรทางการแพทย์สัมผัสเลือดหรือสิ่งคัดหลั่งของผู้ป่วยขณะปฏิบัติงาน

อ่านต่อ

เปิดรับสมัครตำแหน่ง "ผู้ช่วยวิจัยโครงการ" คุณวุฒิปริญญาตรี-โท จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

อ่านต่อ

เปิดรับสมัครตำแหน่ง "แพทย์ประจำโรงพยาบาล" จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่คลินิกตรวจสุขภาพและส่งเสริมสุขภาวะ

อ่านต่อ

ทำเนียบแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อ่านต่อ

ทำเนียบหัวหน้าภาควิชา

อ่านต่อ

รับมอบเงินบริจาค จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อคลินิกตรวจสุขภาพและส่งเสริมสุขภาวะ วันที่ 5 ต.ค. 66

อ่านต่อ

ศิริราชอาลัยรัก (2566)

อ่านต่อ

ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต แด่อาจารย์เกษียณอายุงาน/ราชการ และผู้มีอายุงานครบ 5 รอบ

อ่านต่อ