ข่าวสาร

IFA’s 16th Global Conference on Ageing 2022

อ่านต่อ

กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (Promotion & prevention หรือ P&P) หัวข้อ "ความรักไม่จำกัดเพศ (Love is Love)"

อ่านต่อ

ประชุมวิชาการ เรื่อง “Integrated Self-care and Care for Older People” วันที่ 30-31 มีนาคม 2566

อ่านต่อ