ข่าวสาร

ภาควิชาร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม ณ วัดศรีเอี่ยม (คุณแม่ศรีพูล อุดล มารดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กมล อุดล ถึงแก่กรรม)

อ่านต่อ