ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคลินิก (SICRES)

อ่านต่อ