ภาพกิจกรรม

รับมอบเงินบริจาค จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อคลินิกตรวจสุขภาพและส่งเสริมสุขภาวะ วันที่ 5 ต.ค. 66

รับมอบเงินบริจาค จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อคลินิกตรวจสุขภาพและส่งเสริมสุขภาวะ วันที่ 5 ต.ค. 66

อ่านต่อ
ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต แด่อาจารย์เกษียณอายุงาน/ราชการ และผู้มีอายุงานครบ 5 รอบ วันที่ 21 กันยายน 2566

ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต แด่อาจารย์เกษียณอายุงาน/ราชการ และผู้มีอายุงานครบ 5 รอบ วันที่ 21 กันยายน 2566

อ่านต่อ
ร่วมงานศิริราชอาลัยรัก ประจำปี 2566 เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ ผู้เกษียณอายุงาน/อายุราชการ ประจำปี 2566 วันที่ 21 กันยายน 2566

ร่วมงานศิริราชอาลัยรัก ประจำปี 2566 เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ ผู้เกษียณอายุงาน/อายุราชการ ประจำปี 2566 วันที่ 21 กันยายน 2566

อ่านต่อ
ศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล ร่วมเป็นวิทยากรงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (IPS 2023, ACN 2023) วันที่ 19 กันยายน 2566

ศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล ร่วมเป็นวิทยากรงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (IPS 2023, ACN 2023) วันที่ 19 กันยายน 2566

อ่านต่อ