เกี่ยวกับเรา

About us

วิสัยทัศน์

Vision

เป็นผู้นำและผู้ชี้นำระดับชาติและนานาชาติ ในด้านพยาธิวิทยาเพื่อการดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ

(To be a national and international leader in pathology for the integrated healthcare)

 

พันธกิจ

Mission

 1. ให้บริการทาง พยาธิวิทยา ด้วยมาตรฐานสากล (Provide the international standard of pathologic laboratory service).
 2.  ให้การฝึกอบรม แพทย์ประจําบ้านพยาธิวิทยาด้วยมาตรฐานสากล (Provide the international standard of pathology residency training curriculum)

 3. เผยแพร่ความรู้ทาง พยาธิวิทยา แก่นักศึกษาแพทย์ 66 แพทย์ และสังคม (Disseminate pathology knowledge to medical students, physicians and societies)

 

สาขาวิชา

Divisions

 • หน่วยดิจิทัล และการจัดเก็บข้อมูล
  ()
 • หน่วยตรวจและบริการเกี่ยวกับศพ
  (Autopsy and Mortuary Services)
 • หน่วยธุรการ
  (Department Administration)
ดูเพิ่มเติม

ข่าวสาร

ดูเพิ่มเติม

ขั้นตอนการรับสิ่งส่งตรวจ

อ่านต่อ

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาโลหิตพยาธิวิทยา

อ่านต่อ

ความรู้สู่ประชาชน

ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

ดูเพิ่มเติม

ภาควิชาพยาธิวิทยา
Department of Pathology

ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 8

โทรศัพท์: 0-2419-6504, 0-2419-6505
โทรสาร: 02-414-1093