ปรสิตวิทยา | ศิริราช

ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2512

วิดีโอแนะนำภาควิชา

ติดต่อภาควิชาปรสิตวิทยา

ภาควิชาปรสิตวิทยา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 7 เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700