ติดต่อเรา
 • Address:
  Department of Anesthesiology
  Faculty of  Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University

  ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  เลขที่ 2 อาคารสยามินทร์ ชั้น 11
  ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
  กรุงเทพมหานคร 10700
 • Phone: 02-419-7990
 • Fax: 02-411-3256
 • ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ Email:
  fontip.sae@mahidol.ac.th