15 กันยายนนี้ 13.30 น.
แถลงข่าวงานมหกรรมสุขภาพศิริราช
ด้วยพระปิยมหาราชการุณย์
ในโอกาส 120 ปีศิริราช การแพทย์ก้าวไกล ใส่ใจสังคม

ด้วยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จะจัดแถลงข่าว “งานมหกรรมสุขภาพศิริราช ด้วยพระปิยมหาราชการุณย์  ในโอกาส 120 ปีศิริราช การแพทย์ก้าวไกล ใส่ใจสังคม”   ในวันจันทร์ที่ 15 กันยายน  2551  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการ ชั้น 2  โดยมี ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์  กุลทนันทน์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธาน