20 – 23 ก.ย. 51
มหกรรมสุขภาพ 120 ปี ศิริราช
ด้วยพระปิยมหาราชการุณย์

มหกรรมสุขภาพ 120 ปี ศิริราช ด้วยพระปิยมหาราชการุณย์

20 – 23 ก.ย. ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในวันเสาร์ที่ 20 กันยายนนี้ เวลา 15.00 น.
ศูนย์การค้าสยามพารากอน ในโอกาสเสด็จทรงเปิดงานนิทรรศการ 120 ปี ศิริราช โรงพยาบาลของแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราชให้เป็นโรงพยาบาลหลวงแห่งแรกเพื่อปวงชนชาวไทยจวบจนถึงปัจจุบันครบ 120 ปี

          เวลา 15.00 น.            - รถยนต์พระที่นั่งถึงศูนย์การค้าสยามพารากอน

                                              (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาชัย)

                                            - ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ธีรวัฒน์  กุลทนันทน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

                                              องศาสตราจารย์นายแพทย์สุรินทร์  ธนพิพัฒนศิริ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

                                              และคณะกรรมการจัดงาน เฝ้าฯ รับเสด็จ

                                            - รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงนิศารัตน์  โอภาสเกียรติกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา

                                              นักศึกษาแพทย์กนกวรุณ  วัฒนนิรันดร์  นายกสโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช 

                                              นางศิริรัตน์  พิชิตชัยชาญ  ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช  และนางชฎาทิพ  จูตระกูล  บริษัทสยามพารากอน

                                              จำกัด ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย

                                            - เสด็จไปยังห้องแสดงนิทรรศการ

                                            - ประทับพระเก้าอี้

                                            - ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ธีรวัฒน์  กุลทนันทน์ คณบดี ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก และกราบทูลรายงาน

                                            - องศาสตราจารย์นายแพทย์สุรินทร์  ธนพิพัฒนศิริ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช  กราบทูลเบิกผู้อุปการคุณ

                                              เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก (ประมาณ 30 ราย)

                                            - พระราชทานของที่ระลึก

                                            - ทรงตัดแถบแพรเปิดนิทรรศการ “120 ปี ศิริราช โรงพยาบาลศิริราช”

                                              (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)

                                            - ทอดพระเนตรนิทรรศการ (ใช้เวลาประมาณ 20 ปี)

                                            - ฉายพระรูปร่วมกับคณะกรรมการจัดงาน  (2 ชุด)

                                            - เสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง

                                              (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาชัย)

                                            - เสด็จกลับ

การจัดงานในครั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์การค้าสยามพารากอน จัดงานมหกรรมสุขภาพ 120 ปี ศิริราช ด้วยพระปิยมหาราชการุณย์ ขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 21 กันยายน 2551 ภายในงานนี้ ผู้เข้าชมจะได้ตื่นตาตื่นใจกับสิ่งจัดแสดงจากพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช ซึ่งนำมาให้ชมอย่างมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ พร้อมสัมผัสสุดยอดนวัตกรรมทางการแพทย์ชั้นเลิศ เพลิดเพลิน
ไปกับสาระความรู้ และการสวมบทบาทเป็นนักศึกษาแพทย์ศิริราชผ่านกิจกรรมอันหลากหลาย

 การแพทย์ก้าวไกล  ใส่ใจสังคม