1-30 ส.ค. 51 ภ.จักษุวิทยา ลดผู้ป่วยตรวจโรคตา

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ขอลดจำนวนผู้ป่วยตรวจโรคตา ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 5 ห้อง 500  โดยขอนัดตรวจผู้ป่วยได้วันละ 250 คน  เนื่องจากห้องตรวจจักษุอยู่ระหว่างซ่อมปรับปรุง  และจะเริ่มเปิดทำการตามปกติวันที่ 1 ันยายน  2551