เปิดรับสมัครแล้ว !! ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

งานสวัสดิการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีความประสงค์รับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  ณ หอพักแพทย์ประจำบ้าน ชั้น 1  จำนวน 1 ร้าน  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล และผู้ใช้บริการภายในโรงพยาบาล   ผู้สนใจสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานสวัสดิการ ตึกประชาธิปไตย ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช  ได้ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2551  ในเวลาราชการ

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด