เปิดรับสมัครแล้ว !! ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร

งานสวัสดิการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีความประสงค์รับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าจำหน่ายอาหาร  ณ ตึกศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ชั้น 1 จำนวน 1 ร้าน  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล และผู้ใช้บริการภายในโรงพยาบาล   ผู้สนใจสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานสวัสดิการ ตึกประชาธิปไตย ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช  ได้ระหว่างวันที่ 4 - 8 สิงหาคม 2551  ในเวลาราชการ

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด