11 สิงหาคม 2551 พิธีทำบุญตักบาตร
และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
 12 สิงหาคม 2551 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ต่อวงการแพทย์ และการสาธารณสุขของประเทศ  ในวันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2551

      เวลา 07.00 น.         -  พิธีทำบุญตักบาตร ณ ลานทางเดินบริเวณพระราชานุสาวรีย์

                                         สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 

                                      -  คณาจารย์  ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของภาควิชาและหน่วยงานต่างๆ

                                         ร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์

                                      -  คณบดี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                                      -  พระสงฆ์อนุโมทนา

07.30 น.                 -  พิธีถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล  ณ ศาลาศิริราช 100 ปี

                                      -  รองคณบดี กล่าวรายงาน  ณ ศาลาศิริราช 100 ปี

                                      -  คณบดีเปิดกรวยดอกไม้ ถวายราชสักการะ

                                      -  ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา

                                      - พิธีมอบของที่ระลึก แก่บุคลากรที่ร่วมกิจกรรม “บอกกล่าว... ว่ารักแม่”

                                      -  พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ด้านการแพทย์

                                         การสาธารณสุข และพระราชกรณียกิจอื่นๆ

-  รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน