ม.มหิดล ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “Mahidol University Campus Life” ชิงรางวัลเงินสดรวม 55,000 บาท

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ม.มหิดล และประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “Mahidol University Campus Life” ที่ถ่ายทอดบรรยายกาศและชีวิตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลทุกวิทยาเขต และแสดงถึงความเป็นสถานศึกษาระดับนานาชาติ
ชิงรางวัลเงินสด 55,000 บาท
ถ่ายด้วยกล้องดิจิตัล SLR (Single Lens Reflect) หรือกล้องคอมแพ็ค ที่มีความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า ๕ ล้านพิกเซล สามารถใช้เทคนิคการถ่ายภาพได้อย่างอิสระ แต่ห้ามทำการตกแต่งภาพให้ผิดไปจากความเป็นจริงส่งภาพในรูปแบบ Digital File Format  Tiff, JPG หรือ Raw ที่มีคุณสมบัติ High Resolution (ไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ dpi) และมีความกว้างของภาพไม่ต่ำกว่า ๑,๒๘๐ พิกเซล
เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2551  โดยบันทึกลงในแผ่นซีดีจำนวน ๑๐ ภาพ / ชุด)  พร้อมแนบแบบฟอร์มใบสมัครส่งมายังงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ชั้น ๔ ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา   ถนนพุทธมณฑลสาย ๔  ตำบลศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๗๐ 

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด