15 - 16 ก.ค. 2551
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ
การศึกษาประจำปี 2550 ม.มหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2550 ระหว่างวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2551 ณ หอประชุมกองทัพเรือ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์

                   สำหรับกำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ม.มหิดล ประจำปีการศึกษา 2550 

                   การซ้อมย่อย    11 ก.ค. 51  เวลา 8.30 – 12.00 น.     ณ หอประชุมราชแพทยาลัย 

                                            13 ก.ค. 51  เวลา 7.00 – 12.00 น.     ณ ห้องบรรยาย ศ.นพ.กษาน จาติกวนิช  สนง.อธิการบดี ศาลายา

                   การซ้อมใหญ่   14 ก.ค. 51  เวลา 6.00 น.                  ณ ห้องอรุณอมรินทร์ ชั้น 1 หอประชุมกองทัพเรือ 

                   วันพระราชทานปริญญา 15-16 ก.ค. 2551                ณ ห้องอรุณอมรินทร์ ชั้น 1 หอประชุมกองทัพเรือ 

                   ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เตรียมเรือด่วน และเรือข้ามฟาก รวมทั้งรถ Shuttle Bus ไว้บริการบัณฑิตและผู้ปกครองเพื่อลดปัญหาการจราจร ดังนี้

                   1.  เรือด่วนเจ้าพระยา เส้นทาง ปากเกร็ด - นนทบุรี - วัดราชสิงขรจอดที่ท่าเรือหอประชุมกองทัพเรือ ผู้ที่เดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS สามารถลงที่สถานีรถไฟฟ้าตากสิน ต่อเรือด่วนเจ้าพระยาที่ท่าเรือสาทร (ตากสิน) ถึงท่าเรือหอประชุมกองทัพเรือ ภายใน 15 นาที

                   2.  เรือข้ามฟาก สามารถลงรถประจำทาง (รถเมล์) ที่ท่าช้าง เพื่อลงเรือที่ท่าราชวรดิษฐ์ - ท่าเรือหอประชุมกองทัพเรือ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยจัดเรือข้ามฟากจากท่าเรือภายในโรงพยาบาลศิริราช - ท่าเรือหอประชุมกองทัพเรือ

                   3.  รถบริการของมหาวิทยาลัย (Shuttle Bus) ให้บริการจากโรงพยาบาลศิริราช - หอประชุมกองทัพเรือ

 

                   ทั้งนี้  บัณฑิตและผู้ปกครองที่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว มหาวิทยาลัยได้ประสานกับเจ้าของหน่วยงานต่าง ๆ ไว้เพื่อบริการ ณ ห้างสรรพสินค้า Tesco Lotus (ปิ่นเกล้า) และ Central (ปิ่นเกล้า) ซึ่งมีพื้นที่จำกัด

 

สามารถดาวน์แผนที่เส้นทางการเดินทางตามเอกสารประกอบ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมwww.mahidol.ac.th/graduates/2007/index.html