แจ้งย้ายหอผู้ป่วยอานันทมหิดล 7

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายนเป็นต้นไป หอผู้ป่วยอานันทมหิดล 7  
ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติงาน ณ ตึกเจ้าฟ้ามหาจักรี ชั้น 7 ได้ทำการย้ายมาปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยอานันทมหิดล 7 ตามเดิมแล้ว