19 มิ.ย. 51 เวลา 10.00 น.
แถลงข่าว“วันประมงน้อมเกล้าฯ” ครั้งที่ 20
กรมประมง ณ ห้องผะยูน ชั้น 7

แถลงข่าว“วันประมงน้อมเกล้าฯ” ครั้งที่ 20

วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 25 51    เวลา 10.00 – 12.00  น.

ณ ห้องผะยูน ชั้น 7 ตึกจุฬาภรณ์  กรมประมง    (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน)

 

เวลา            10.00 น.           -  สื่อมวลชนลงทะเบียน และรับประทานอาหาร

                   10.30 น.           - พิธีกรกล่าวต้อนรับ

                                            -  เริ่มการแกลงข่าวโดย

                                            1. คุณสมหญิง   เปี่ยมสมบูรณ์   อธิบดีกรมประมง

                                            2. ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์  กุลทนันทน์

                                                 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

                                            3. คุณรัตนา  อนันทนุพงศ์  ผู้อำนวยการด้านตลาด

                                               บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด

                                                ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

                                            -  สาธิตการนวดแผนไทยแบบง่ายๆ ด้วยตัวเองจากศิริราชพยาบาล

                   11.30 น.           - สื่อมวลชนซักถามรายละเอียดเพิ่มเติม