29 – 30 พฤษภาคม 2551
มหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2551
“Living and Learning Organization”

งานพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญบุคคลชาวศิริราชร่วมงานมหกรรมคุณภาพ Quality Fair ประจำปี 2551  หัวข้อ "Living and Learning Organization" ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 255 1 ณ ศาลาศิริราช 100 ปี (ส่วนการนำเสนอโปสเตอร์)  และในส่วนของการบรรยายที่ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ  ตึกสยามินทร์  ชั้น 7 ซึ่งมีถ่ายทอดสดการบรรยายต่างๆ ผ่านวงจรปิดไปยังห้องประชุม

อทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์  ชั้น7  7006, 7007, 7008, 7009  

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด