เปิดรับสมัครแล้ว! ร้านสะดวกซื้อ ณ หอพักแพทย์ประจำบ้าน

งานสวัสดิการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีความประสงค์รับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าจำหน่ายประเภทร้านสะดวกซื้อ (สินค้าอุปโภคบริโภค) ณ  หอพักแพทย์ประจำบ้าน จำนวน 1 ร้าน  ผู้สนใจสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานสวัสดิการ ตึกประชาธิปไตย ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช ในระหว่างวันที่ 1 – 15 มีนาคม 2551 ในเวลาราชการ

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด