“Help Phone" สื่อสารฉับไว เชิญมาใช้บริการ!

เดินไปที่ไหนในศิริราช พบเห็นตู้โทรศัพท์สีสันสดใส นั่นคือ “Help Phone"  บริการชนิดใหม่ของ ร.พ.ศิริราช  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ  และเป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการในการสอบถามเส้นทาง หรือข้อมูลต่าง ๆ  รวมทั้งเป็นการเพิ่มจุดแจ้งเหตุฉุกเฉิน กรณีที่เกิดเหตุด่วน - เหตุร้ายขึ้น เพื่อให้ผู้พบเห็นเหตุการณ์สามารถโทรแจ้งเหตุได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เพียงยกหูโทรศัพท์พร้อมแจ้งข้อมูลหรือความประสงค์ที่ท่านต้องการแก่เจ้าหน้าที่ ก็จะได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องและรวดเร็ว เสร็จแล้วก็วางหูโทรศัพท์ไว้ที่เดิมก็เรียบร้อย