เชิญชวนเข้าร่วมการประชุม Simed Academic Day

ภาควิชาอายุรศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม Simed Academic Day ในวันที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 09.25 - 15.00 น. ในรูปแบบ Virtual Meeting ถ่ายทอดระบบสัญญาณจากห้องประชุมวีกิจ วีรานุวัตติ์ ตึกอัษฎางค์ ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

คลิกลงทะเบียน 
ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook : ประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ศิริราช