เชิญชวนร่วมอบรม "ลดเวลา ลดคาร์บ ปราบเบาหวาน " สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงเบาหวาน แลผู้ที่สนใจ

ศูนย์เบาหวานศิริราช ร่วมกับ สาขาวิชาการบริบาลผู้ป่วยนอก ภาควิชาอายุรศาสตร์ ,หน่วยพยาบาลด้านป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ งานการพยาบาลตรวจรักษาผู้ป่วยนอก ฝ่ายการพยาบาล ,สาขาเวชศาสตร์การกีฬา ภาควิชาศัลยศาสตร์ออโธปิดิคส์และกายภาพบาบัด ได้ร่วมจัดทำ “กิจกรรม SiDM supportgroup” เพื่อจัดกิจกรรมเบาหวานในการดูแลตนเองสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงเบาหวาน ผู้เป็นเบาหวานญาติ และผู้ดูแลผู้เป็นเบาหวาน รวมถึงผู้ที่สนใจ

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทางด้านเบาหวาน เข้าร่วมอบรม "ลดเวลา ลดคาร์บ ปราบเบาหวาน " ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 - 12.00 น. ผ่าน Zoom Application (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม)

ลงทะเบียน โดยเพิ่มเพื่อนทางไลน์กับเรา https://lin.ee/W8PsA3h แล้วพิมพ์ว่า "สนใจเข้าร่วมอบรม" เเละ ท่านจะได้รับ link เพื่อลงทะเบียนและลิ้งเข้าร่วมอบรมผ่านช่องทางดังกล่าว ฯ
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เบาหวานศิริราช โทร.02 419 9568 ต่อ 101