เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวาน การศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (CDE) รุ่น 8 ปีการศึกษา 2567 สมัครได้ตั้งเเต่วันนี้ - 14 มิ.ย. 67

ศูนย์เบาหวานศิริราช เปิดรับสมัครสำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวาน การศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (CDE) รุ่น 8 ปีการศึกษา 2567 หลักสูตรระยะเวลา 1 ปี การเรียนการสอนแบบ Hybrid (On-site และ Online)

??ภาคเรียนที่ 1 (สิงหาคม - พฤศจิกายน 2567)
???Lecture & Discussion (On-site และ Online) (เฉพาะวันพฤหัส - ศุกร์)
???On-site Workshop (เฉพาะวันพุธ - พฤหัส - ศุกร์)
??ภาคเรียนที่ 2 (มกราคม - กรกฎาคม 2568)
??Diabetes Self-Management Education and Support (DSMES) Practice ฝึกปฏิบัติงานที่หน่วยงานต้นสังกัด
???Case Discussion อภิปรายกรณีศึกษาที่โรงพยาบาลศิริราช 1 - 2 สัปดาห์/เดือน

เปิดรับสมัครแล้วตั้งเเต้วันนี้ – 14 มิ.ย. 2567 คลิกดูรายละเอียดและสมัครเข้าศึกษา

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เบาหวานศิริราช โทร. 02 419 9568-9 ต่อ 105, 111 (คุณกัญญาภัค / คุณสุภาวิตา)